Preloader

Aktualności

25-04-2016

Ponad 7 mln PLN dla naszego klienta! wyniki 3.2.1 POIR

Zespół Constrade nie zwalnia tempa. W ostatnim rozdaniu środków w ramach działania 3.2.1 POIR dla naszego klienta pozyskaliśmy dofinansowanie na projekt, którego wartość przekraczała 15 mln PLN! Nasza firma była odpowiedzilna za dobór optymalnego źródła finansowania projektu oraz przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie. Projekt klienta otrzymał bardzo wysoką ocenę punktową dając mu pewną pozycję i plasując go na bardzo wysokim miejscu listy rankingowej.

Klientowi serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w realizacji projektu, a wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych realizacją projektów w dzianiu 3.2.1 POIR zapraszamy do kontaktu.

 

DZIAŁANIE 3.2.1 POIR

OGŁOSZENIE: 27 KWIETNIA 2016

NABÓR JUŻ W CZERWCU !

W ramach tego ogólnopolskiego działania dofinansowanie może być przyznane na inwestycję w budowę hali, zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych związanych z założeniem nowego zakładu; zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu; dywersyfikacją produkcji lub zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W ramach działania będą wspierane projekty dotyczące innowacji produktowej będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie. Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej na skalę europejską.

Poziom i wysokość wsparcia:
1. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 10 mln PLN
2. Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR
3. Maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln PLN

w tym:
1. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln PLN.
Część badawcza dofinansowanie:
• Minimum – nie dotyczy
• Maksimum – 450 tys. PLN

2. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln PLN
Część doradcza dofinansowanie:
• Minimum – nie dotyczy
• Maksimum – 500 tys. PLN

Intensywność wsparcia:
- na część badawczą - max 45% kosztów kwalifikowanych
- na część doradczą - max 50% kosztów kwalifikowanych
- na część inwestycyjną - zgodnie z mapą pomocy regionalnej – maksymalnie do 70%

Kryteria:
- planowane przedsięwzięcie dotyczy wdrożenia wyników prac B+R, przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie
- planowany projekt dotyczy inwestycji początkowej (założenie nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji lub zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego istniejącego zakładu
- planowany projekt ma pozytywny wpływ na przynajmniej jedną z zasad 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Rapair)
- innowacyjność wdrażanego produktu będzie miała zasięg minimum na skalę europejską
- wdrażany produkt będzie uzasadniony ekonomicznie w sprzedaży
- wnioskodawca przedstawi kompletny biznesplan przedsięwzięcia
- przedmiot projektu wpisuje się w KIS (wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji)

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Powrót