Preloader

O NAS

Constrade to firma konsultingowa z zakresu funduszy UE z portfolio blisko stu zadowolonych klientów. To my w całej Polsce, jako partner konsultingowy, pomagamy klientom takich firm jak: ASTOR (nowoczesne rozwiązania przemysłowe w obszarze automatyki i robotyki), Unit 4 Teta (systemy ERP), GM System (systemy inżynierskie, platynowy partner Siemens).

Firma Constrade to odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorców na kompleksową, a przede wszystkim spersonalizowaną obsługę w zakresie inwestycji i rozwoju firm w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych, projektów badawczo-rozwojowych czy technologii IT, realizowanych przy wsparciu ze środków unijnych.

Indywidualne podejście do każdego Klienta to nasza dewiza i wyzwanie, któremu staramy się sprostać. Słuchamy, doradzamy, potrafimy rozwiązywać skomplikowane zagadnienia.

Nasza Wizja

Ustanowienie innego standardu w zakresie usług dla firm promującego partnerskie reguły oraz przyjazne stosunki łączące świat biznesu z różnych sektorów gospodarki, wpływając tym samym na dynamiczny rozwój przedsiębiorstw.

Nasza Misja

Ustanowienie innego standardu w zakresie usług dla firm promującego partnerskie reguły oraz przyjazne stosunki łączące świat biznesu z różnych sektorów gospodarki, wpływając tym samym na dynamiczny rozwój przedsiębiorstw.

Nasza strategia

Organiczny wzrost i rozwój przez rozszerzenie zakresu oferty, sektorów, na których się skupiamy i naszych kontaktów oraz ścieżek dotarcia na rynek.

Nasz cel

Być rozpoznawanym i kojarzonym z jakością, innowacyjnością i kreatywnością naszego podejścia do usług i partnerstwa, pasji i umiejętności naszych pracowników i sukcesów naszych klientów.

Firma powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie właścicieli w branży consultingowo – technologicznej. To właśnie dzięki szerokiemu doświadczeniu zdobytemu przez wiele lat obecności na rynku, nawiązaniu szeregu kontaktów oraz dzięki zgromadzeniu zespołu najlepszych specjalistów z branży konsultingowej, którzy opracowali i rozliczyli dziesiątki projektów w perspektywie finansowej 2007-2013, możliwe jest świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Wychodzimy z założenia, że sukces naszych klientów buduje nasz własny.

Rodzaje projektów

Projekty te możemy podzielić na ogólnopolskie (POIR), wojewódzkie (RPO) i projekty z zakresu rozwoju Polski wschodniej (POPW).

W ramach tego typu dotacji beneficjent może zrealizować inwestycje związane z zakupem maszyn, linii technologicznych, budową i rozbudową infrastruktury przemysłowej (budowa, modernizacja hal), czy nawet dofinansować w części zakup gruntu pod przewidziane inwestycje. Dofinansowania na poziomie 40-70% wartości inwestycji.

Projekty te możemy podzielić na ogólnopolskie (w tym sektorowe) oraz wojewódzkie (RPO). W ramach tego typu projektów można finansować badania mające doprowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej, powstania nowego produktu lub usługi, wytworzenia instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

W ramach tego typu dotacji klient może sfinansować m.in.:

wynagrodzenia osób prowadzących badania,

koszty operacyjne i ogólne (w tym zakupy aparatury , surowców i materiałów),

usługi badawcze i doradcze, wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

amortyzację aparatury naukowo-badawczej lub innych środków trwałych ( w tym maszyn i urządzeń) niezbędnych do przeprowadzenia projektu.

W perspektywie finansowej 2014 – 2020 tego typu projekty możemy podzielić na 2 grupy. Pierwsza z nich skierowana do administracji publicznej i finansowana jest z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) oraz RPO dla poszczególnych województw.

Druga skierowana do sektora przedsiębiorstw MSP i będzie głównie finansowana w ramach działań regionalnych (RPO) w wybranych województwach.

W ramach tego typu dotacji dofinansowane będą systemy do zarządzania przedsiębiorstwem typu ERP, do zarządzania obsługi klientów typu CRM oraz wszelkie inne, które w założeniu mają automatyzować procesy zachodzące w przedsiębiorstwie oraz procesy ukierunkowane na usprawnienie komunikacji biznesowej (B2B).

Projekty związane z szeroko rozumianą efektywnością energetyczną, ograniczeniem CO2 i innych szkodliwych wpływów na środowisko, finansowane m.in. w ramach funduszy NFOŚiGW czy funduszy wojewódzkich.

Dofinansowane są inwestycje związane z inwestycjami, redukującymi szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, zmniejszeniu szkodliwej emisji, ograniczeniu zużycia energii i wszelkich inwestycji w źródła odnawialne realizowanych zarówno przez przedsiębiorców jak i Jednostki Samorządów Terytorialnych

W okresie 2014-2020 w ramach rozwoju obszarów wiejskich opierać się należy głównie na PROW, który przewiduje wsparcie m.in. w ramach następujących obszarów tematycznych:

1. transfer wiedzy i innowacji: szkolenia, doradztwo oraz nowy instrument współpracy, który służyć ma głównie ułatwieniu zastosowania nowych rozwiązań w zakresie np. metod produkcji, organizacji, marketingu,

2. popraw konkurencyjności rolnictwa, w tym w szczególności modernizacja gospodarstw rolnych, wsparcie dla młodych rolników, premia dla małych gospodarstw, premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,

3. wzmacnianie organizacji łańcucha żywnościowego poprzez inwestycje dotyczące przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, a także rozwój grup producentów rolnych i systemów jakości produktów rolnych.

4. kształtowanie przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich, jak również wsparcie związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego.

Nasza oferta

Aktualności

Ankieta została wysłana. Skontaktujemy się z Tobą w przeciągu kilku dni.

Wypełnij ankietę projektową - TUTAJ

02-09-2016

Podsumowanie wakacyjnych osiągnięć

Prace w Constrade pełną parą trawły przez całe wakacje. Po wakacyjnej przerwie w dostarczaniu aktualnosci miło nam przedstawić małe podsumowanie najnowszych osiagnięć i sukcesów:

1. dofinansowanie dla klienta z działania 1.5 RPO Dolnośląskiego o wielkości około 200 tys złotych,

2. dofinansowanie dla klienta z działania 1.5 RPO Dolnośląskiego o wielkości około 3,5 mln złotych - NAJWIĘKSZE DOFINANSOWANIE W WOJEWÓDZTWIE

3. dofinansowanie dla zaprzyjaźnionej firmy z działania 3.2 RPO Śląskie o wielkości około 350 tys złotych

4. dofinansowanie dla klienta z działania 1.4 POPW etap I

5. pozytywne zakończenie rozliczenia projektu gminy w ramach działania 7.2 RPO Mazowieckie o wielkości dofinansowania około 3 mln złotych

6. odpisanie kolejnych umów z klientami na łączną wartość projektów przekraczającą 50 mln złotych.

Zapraszamy do współpracy. Pamiętajcie Państwo - sukces naszych klientów buduje nasz własny.

 

 

31-05-2016

Kolejny spektakularny sukces - wyniki 2.1 Śląski RPO

Firma Constrade  po raz kolejny pokazuje, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych !

Mając niespełna 10 dni na opracowanie pełnej koncepcji projektu i złożenie wniosku w ramach działania 2.1 RPO Województwa Śląskiego "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych" z wykorzystaniem zupełnie nowej w Polsce technologii bazującej na rozwiązaniach wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, udało nam się z powodzeniem opracować i złożyć wniosek dla jednej z najbardziej turystycznych gmin na Śląsku.

25-04-2016

Ponad 7 mln PLN dla naszego klienta! wyniki 3.2.1 POIR

Zespół Constrade nie zwalnia tempa. W ostatnim rozdaniu środków w ramach działania 3.2.1 POIR dla naszego klienta pozyskaliśmy dofinansowanie na projekt, którego wartość przekraczała 15 mln PLN ! Nasza firma była odpowiedzilna za dobór optymalnego źródła finansowania projektu oraz przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie. Projekt klienta otrzymał bardzo wysoką ocenę punktową dając mu pewną pozycję i plasując go na bardzo wysokim miejscu listy rankingowej.

Klientowi serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w realizacji projektu, a wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych realizacją projektów w dzianiu 3.2.1 POIR zapraszamy do kontaktu.

Constrade i liczby

0

łączna wartość projektów

0

Pozyskanych/rozliczonych środków

0

Zadowolonych klientów

Wybrani partnerzy i klienci:

Skontaktuj się z nami

Constrade

Constrade

ul. Zyblikiewicza 11/1

31-029 Kraków

NIP:9222739302

TEL: (+48)698 073 745

TEL: (+48)780 116 472

mail: biuro@constrade.pl

Formularz!

Ankieta została wysłana. Skontaktujemy się z Tobą w przeciągu kilku dni.