Preloader

Aktualności

19-07-2015

Wiosna w Dotacjach!

Nareszcie!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uruchomiło w maju dwa konkursy z zakresu badań i rozwoju.

Pierwszy z nich dedykowany przedsiębiorstwom z sektora MSP został otwarty dnia 04.05.2014 - natomiast zakończenie naboru wniosków przewidziane jest na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Alokacja środków przewidziana na najbliższy konkurs, w ramach którego składane będą wnioski na przedsięwzięcia realizowane poprzez Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa wynosi 1,6 mld PLN.

Program został objęty tzw. „szybką ścieżką” co oznacza, że ocena przyjętego wniosku ma w założeniu trwać nie dłużej niż 60 dni.

Z kolei 7 maja uruchomiony został konkurs 1.1.2 dedykowany dużym firmom.

W odróżnieniu od działania 1.1.1, tutaj nabór ma formę zamkniętą i potrwa do 22.06.2015 r.

Cechą wspólną obu konkursów jest przeznaczenie funduszy na działalność badawczo – rozwojową.

Jednak w przypadku dużych firm poprzeczka uczestnictwa w programie została podniesiona – minimalna wartość projektu zaczyna się w tym przypadku od 20 00000 zł.

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą doczekać się projektów inwestycyjnych, na zakup nowoczesnych technologii i maszyn muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość.

Pierwsze ogólnopolskie działania tego typu przewidziane zostały na III i IV kwartał bieżącego roku.

11-07-2015

Wydłużenie terminu składania wniosków 8.2
Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Innowacyjna Gospodarka

06-07-2015

Witamy na stronie

Zapraszamy do korzystania w pełni oddanej strony

<< Nowsze 1 2 3 Starsze>>